La realitat material dels monestirs d’època carolíngia als comtats catalans a través de les fonts escrites. Una relectura de la documentació d’arxiu amb mirada arqueològica

Autors/ores

  • Xavier Costa Badia Geoparc Mundial de la UNESCO Orígens

DOI:

https://doi.org/10.33115/a/26046679/6_11

Paraules clau:

Monacat, Materialitat, Fonts escrites, Comtats catalans, Món carolingi.

Resum

Tenint en compte l’escàs coneixement arqueològic que tenim sobre els monestirs dels comtats catalans en època carolíngia, els documents d’arxiu, tot i el seu laconisme, constitueixen una font bàsica per aproximar-nos a la seva realitat material. Partint d’aquesta premissa, en el present article, analitzaré totes les referències a l’estructura d’aquests cenobis i a la seva materialitat que apareixen en la documentació escrita dels segles IX i X. D’aquesta manera, aportaré noves dades per reflexionar sobre com es concebia un centre monàstic en aquell període, quina era la seva topografia interna i a quin ideal monàstic responien.  

Descàrregues

Publicat

2023-11-09

Com citar

La realitat material dels monestirs d’època carolíngia als comtats catalans a través de les fonts escrites. Una relectura de la documentació d’arxiu amb mirada arqueològica. (2023). Rodis. Journal of Medieval and Post-Medieval Archaeology, 6. https://doi.org/10.33115/a/26046679/6_11