Núm. 5 (2022): Les muralles de les viles en època medieval. Poliorcètica, simbolisme i urbanisme

					Veure Núm. 5 (2022): Les muralles de les viles en època medieval. Poliorcètica, simbolisme i urbanisme

El dossier central de la revista està dedicat a l'anàlisi dels processos d’emmurallament que es van produir a moltes viles de dimensions petites i mitjanes al llarg del període medieval i modern. Recollint aportacions de l’àrea de la Mediterrània occidental, els estudis se centren en l'anàlisi de la problemàtica i casuística de l’emmurallament, no solament en els aspectes físics de l’emmurallament (tècniques constructives…) i les seves parts, sinó també en aspectes com el context de la seva creació, la seva interacció amb l’urbanisme (interrelació entre xarxa urbana i muralla), la seva evolució i la seva situació final en època moderna (transformació, adaptació, eliminació…).

Publicat: 2023-02-14

Número complet