Equip editorial

Direcció 

Marc Bouzas Sabater, Universitat de Girona

Secretaria

Lluís Palahí Grimal, Universitat de Girona

Consell de redacció

Alexandra Chavarria Arnau, Università degli Studi di Padova

Helena Kirchner Granell, Universitat Autònoma de Barcelona

Montserrat Mataró Pladelasala, Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic-Generalitat de Catalunya

Marco Milanese, Università degli Studi di Sassari

Jordi Sagrera Aradilla, Universitat de Girona

Esther Travé Allepuz, Universitat de Barcelona

Consell científic assessor

Anne Baud-Chemain, Université Lumière Lyon2

Caroline de Barrau, Université Perpignan-Via Domitia

Stéphane Durand, Avignon Université

Rut Geli Mauri, Centre d'Arqueologia Subaqu`atica de Catalunya

José Ángel Lecanda Esteban, Universidad de Deusto

Marcel Pujol i Hamelink, Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

Santiago Riera Mora, Universitat de Barcelona

Carme Rissech Badalló, Universitat Rovira i Virgili

Jordina Sales-Carbonell, Universitat de Barcelona

Marta Sancho i Planas, Universitat de Barcelona

Eva Subias Pascual, Universitat Rovira i Virgili

Josep Maria Vila i Carabasa, Universitat Autònoma de Barcelona

Federico Zoni, Università degli Studi di Bergamo