Equip editorial

Direcció 

Marc Bouzas Sabater, Universitat de Girona

Secretaria

Lluís Palahí Grimal, Universitat de Girona

Consell de redacció

Marc Bouzas, Universitat de Girona

Josep Ma Nolla, Universitat de Girona

Lluís Palahí, Universitat de Girona

Marc Prat, Universitat de Girona

Jordi Sagrera, Universitat de Girona

David Vivó, Universitat de Girona

Consell científic assessor

Alexandra Chavarria, Universitá degli Studi di Padova

Marcel Pujol, Escola Superior de conservació i restauració de bens culturals de Catalunya

Jordi Tura, Museu Etnològic del Montseny La Gabella

Elisa Varela, Universitat de Girona