Estudi bioantropològic de les restes humanes exhumades al Convent de Sant Agustí Vell (S. XIV-XVI) de Barcelona

Sant Agustí Vell

Autors/ores

  • Carme Rissech Badalló Unitat d'Anatomia Humana, Dep de Ciències Mèdiques Bàsiques, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat Rovira i Virgili
  • Blanca Revuelta Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat Rovira i Virgili, Reus
  • Oscar Creo Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat Rovira i Virgili, Reus
  • Anna Llauradó Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat Rovira i Virgili, Reus.
  • Montserrat Jové Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat Rovira i Virgili, Reus.
  • Lluís Lloveras SERP, Departament d’Història i Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona.

DOI:

https://doi.org/10.33115/a/26046679/6_7

Paraules clau:

antropologia biològica, monestirs, material esquelètic, monjos.

Resum

Aquest estudi correspon a l’anàlisi bioantropològica de les restes esquelètiques trobades al claustre gòtic i al pati davant l’església del Convent de Sant Agustí Vell (Barcelona, s. XIV-XVI). Per portar a terme l’anàlisi s’aplicaren els mètodes antropològics estàndards. Els resultats indicaren la presència de 32 individus: 18 adults (4 dones, 11 homes i 3 indeterminats) i 11 immadurs  (1 a 18 anys). Hi ha una gran presencia masculina, sobretot al claustre. En tots els individus s’observa dificultat en el creixement, però alguns presenten producció d’os compatible amb DISH, malaltia associada a diabetis, obesitat i a un alt nivell socioeconòmic. Es tracta d’una malaltia també observada en contextos monàstics.

Descàrregues

Publicat

2023-11-09

Com citar

Estudi bioantropològic de les restes humanes exhumades al Convent de Sant Agustí Vell (S. XIV-XVI) de Barcelona: Sant Agustí Vell. (2023). Rodis. Journal of Medieval and Post-Medieval Archaeology, 6. https://doi.org/10.33115/a/26046679/6_7