MonBones: Dieta, salut, economia i societat en contextos monàstics de Barcelona (s. XIV - XIX) des d’una perspectiva arqueològica. Primeres dades aportades per la fauna

Autors/ores

  • Lluís Lloveras Roca Universitat de Barcelona
  • Carme Rissech Universitat Rovira i Virgili
  • Jordi Nadal Universitat de Barcelona
  • Victor Asensio Universitat de Barcelona
  • Carme Miró Ajuntament de Barcelona
  • Santiago Riera Universitat de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.33115/a/26046679/6_6

Paraules clau:

monasticisme, alimentació, arqueozoologia, bioantropologia, Barcelona

Resum

Utilitzant les restes esquelètiques com a centre de gravetat i combinant el poder explicatiu de: (1) mètodes recentment desenvolupats (anàlisi isotòpica i morfomètrica); (2) diferents enfocaments teòrics (arqueozoologia, tafonomia, bioantropologia, paleopatologia); i (3) les evidències documentals i arqueològiques, el projecte MonBones aprofundeix en la vida de quatre comunitats monàstiques pertanyents a dues ordes femenines i dues masculines. Així mateix, per tal de poder comparar els resultats obtinguts amb un context urbà laic, s’estudien les restes recuperades a altres intervencions de Barcelona, especialment el Born CCM. Les dades obtingudes són analitzades segons la població, l’edat, el gènere i condició social. La integració de tots aquests resultats proporcionarà, per primer cop, evidències per examinar la vida monàstica des d'una perspectiva de conjunt a nivell de cada monestir, i més general de Barcelona. En aquest article volem donar a conèixer aquest projecte i presentar algunes de les dades preliminars obtingudes a partir de l’estudi de la fauna recuperada en dos dels contextos analitzats: l’abocador del Monestir de Pedralbes i les ocupacions de la Casa Corrales (El Born). Demostrem així la potencialitat d’aquestes eines, fonamentades en l’estudi de les restes òssies, de cara resoldre qüestions com les conductes alimentàries entre la població laica i religiosa de Barcelona durant l’edat mitjana i moderna.

Descàrregues

Publicat

2023-11-09

Com citar

MonBones: Dieta, salut, economia i societat en contextos monàstics de Barcelona (s. XIV - XIX) des d’una perspectiva arqueològica. Primeres dades aportades per la fauna. (2023). Rodis. Journal of Medieval and Post-Medieval Archaeology, 6. https://doi.org/10.33115/a/26046679/6_6