La modulació urbana a l’eixample baixmedieval de Roses

El prototip de casa

Autors/ores

  • Anna Maria Puig Griessenberger Professional autònom

DOI:

https://doi.org/10.33115/a/26046679/3_2

Paraules clau:

Parcel·lació, mòdul, eixample, segle xiii, cases

Resum

L’eixample de la vila medieval de Roses és un exemple d’urbanisme planificat, ordenat segons una trama ortogonal que pressuposa l’existència d’una acció premeditada i racional per ampliar la vella població. Les excavacions arqueològiques han situat aquesta acció a la primera meitat del segle xiii, gràcies als materials recuperats als nivells de condicionament del terreny per rebre les noves construccions. Darrere d’aquest projecte se suposa l’existència d’uns interessos per part dels senyors que tenien jurisdicció sobre el lloc. Al mateix temps, es pressuposen uns treballs previs d’agrimensura per aprofitar el terreny disponible i ajustar-hi les noves illes de cases.

Descàrregues

Publicades

2021-03-11