Rodis. Journal of Medieval and Post-Medieval Archaeology is published by the Catedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic, constituted by the Universitat de Girona and the Ajuntament de Roses.

The objective of the journal is to publish original works that focus on medieval and postmedieval archaeology. Each issue contains a dossier dedicated to a specific aspect of this line of research. However, other contributions outside the thematic scope of the dossier are also included, providing they involve the study of medieval and postmedieval archaeology.

The deadline for submitting contributions for number 2 is opened

The period for submitting contributions for Issue Nº 2 of the Rodis. Journal of Medieval and Post-medieval Archaeology is open. The dossier of the magazine will be devoted to port infrastructures. The deadline for submissions is July  31, 2019.  Anyone wishing to contribute to the “Varia” section (which has no specific theme) may submit their articles at any time.

Announcements

The deadline for submitting contributions for number 3 is opened

2018-12-26

The period for submitting contributions for Issue Nº 3  of the Rodis. Journal of Medieval and Post-medieval Archaeology is open. The dossier of the magazine will be devoted to medieval townhouse. The deadline for submissions is May 31, 2020.  Anyone wishing to contribute to the “Varia” section (which has no specific theme) may submit their articles at any time.

Read more about The deadline for submitting contributions for number 3 is opened

Current Issue

No 1 (2019): Dossier: Urbanism and public space in the Late Medieval cities of the northwest of the Mediterranean

El dossier del primer número de la revista s'ha dedicat a l’urbanisme i espai públic en les ciutats baixmedievals del nord‑oest de la Mediterrània. En aquest primer número es publiquen quatre articles. Un d’ells se centra en les ciutats de la baixa edat mitjana entre Valence i Pisa. Els altres tres focalitzen el seu estudi en l’urbanisme de la Catalunya vella: Girona, Besalú i Roses. Encara que sigui de manera incipient, la publicació de treballs de recerca que fan referència a realitats geogràfiques diferents és una mostra de la voluntat de la Càtedra Roses d'Arqueologia i Patrimoni Arqueològic de transferir internacionalment, a través de la revista Rodis, la recerca arqueològica centrada en les èpoques medieval i moderna realitzada en territoris diversos amb l’objectiu de posar en discussió problemàtiques que poden ser compartides.

Published: 2019-03-01
View All Issues