[1]
“Les muralles medievals i modernes de Sant Martí d’Empúries: Noves dades a partir de les excavacions al carrer de la Francesa”, Rodis, no. 5, Feb. 2023, doi: 10.33115/a/26046679/5_7.