“El Recinte Emmurallat De La Vila d’Ullastret: Anàlisi I Evolució a Partir De Les Darreres Intervencions”. 2023. Rodis. Journal of Medieval and Post-Medieval Archaeology, no. 5 (February). https://doi.org/10.33115/a/26046679/5_8.