El recinte emmurallat de la vila d’Ullastret: Anàlisi i evolució a partir de les darreres intervencions. (2023). Rodis. Journal of Medieval and Post-Medieval Archaeology, 5. https://doi.org/10.33115/a/26046679/5_8