1.
El recinte emmurallat de la vila d’Ullastret: Anàlisi i evolució a partir de les darreres intervencions. Rodis. 2023;(5). doi:10.33115/a/26046679/5_8