1.
Les muralles medievals i modernes de Sant Martí d’Empúries: Noves dades a partir de les excavacions al carrer de la Francesa. Rodis. 2023;(5). doi:10.33115/a/26046679/5_7