(1)
El Recinte Emmurallat De La Vila d’Ullastret: Anàlisi I Evolució a Partir De Les Darreres Intervencions. Rodis 2023, No. 5. https://doi.org/10.33115/a/26046679/5_8.